Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Huệ

Đông Hà - Quảng Trị
quangtri-thcsnguyenhue@edu.viettel.vn